O pleno municipal abordará a creación da comisión especial da xestión do ciclo integral da auga

Imagen del pleno municipal.