O Concello de Santiago empraza a Xunta a asumir os compromisos para a prestación do servizo da UMAD

Reunión con representantes da FEGAMP