Sesión Plenaria Ordinaria: martes 9 de abril ás 20:00 horas

Casa do Concello de Arzúa Ayuntamiento de Arzúa